Posledné aktuality

 • Valné zhromaždenie 2024

  Dňa 28. februára 2024 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie CTF

  28.02.2024

 • Valné zhromaždenie 2023

  Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Fóra pre komunikačné technológie (CTF)

  18.09.2023

 • Opustil nás navždy Doc. Ing. František Jakab PhD.

  Po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil Doc. Ing. František Jakab PhD., vedúci technicko aplikačnej sekcie. Bol jeden so zakladajúcich členov Združenia ATM v SR, neskôr Fóra pre komunikačné technológie, vedúci Technicko aplikačnej sekcie

  11.09.2023

 • Stanovisko CTF k návrhu zvýšenia odvodov

  Stanovisko CTF k poslaneckému Návrhu novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov.

  23.09.2022

 • Valné zhromaždenie 2022

  Valné zhromaždenie 2022 konané 31.3.2022

  01.04.2022

 • Vianoce 2021 a Nový rok 2022

  Štastné a veselé Vianoce 2021, veľa zdravia Novom roku 2022 !

  27.11.2021

 • Mimoriadne Valné zhromaždenie 2021

  Dňa 13. mája 2021 sa uskutočnilo Mimoriadne Valné zhromaždenie CTF

  17.05.2021

 • Valné zhromaždenie 2020

  Dňa 26.11.2020 sa uskutočnilo online riadne Valné zhromaždenie členov CTF

  27.11.2020

 • 5G sieť vo vybraných častiach Bratislavy

  Spoločnosť O2 Slovensko odštartovala pilotnú komerčnú testovaciu prevádzku 5G siete vo vybraných častiach Bratislavy. Na pridelených frekvenciách testuje technológiu 5G a môže si ju tak otestovať každý zákazník s kompatibilným zariadením.

  08.10.2020

 • Dopad na kvalitu života bez mobilných sietí

  Článok o snahách niektorých miest obmedzovať výstavbu mobilných sietí čo má vplyv na zníženia kvality života /Obecné noviny - 2.4.2019/

  28.08.2020

 • Mobilné rádiokomunikácie - informačná kampaň

  Takmer všetci ľudia používajú mobilný telefón. Stalo sa už samozrejmosťou, že ľudia sú na cestách dosiahnuteľní alebo surfujú po internete. Prostredníctvom technickej podpory možno mobilné telefóny používať na mnohých miestach, napríklad

  20.08.2020

 • Stanovisko CTF na tému vplyvu sietí 5G na zdravie človeka

  Stanovisko vysvetľuje ako budú 5G siete fungovať na Slovensku a prečo ich fungovanie neohrozuje zdravie obyvateľstva. 5G siete sú v SR definované ako „New Radio,“a budú sa používať len na frekvenciách do 6GHz, ich vplyv na zdravie je plne preskúmaný.

  12.08.2020

 • Nové pravidlá pre 5G siete

  Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) v novom stanovisku potvrdzuje, že medzinárodné limity už prijaté pred 20 rokmi stále platia pre všetky rádiové frekvencie od 2G do 5G.

  07.08.2020

 • 5G siete - efektívne a bezpečné pre zdravie človeka

  Diskusia o aktualizovaných bezpečnostných limitoch pre 5G siete a brožúra o tom, ako fungujú mobilné siete a mobil; čo je známe o zdravotných rizikách

  17.07.2020

 • Valné zhromaždenie 2019

  Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov CTF v priestoroch spol. SWAN v Bratislave

  29.11.2019

 • IDEME 2019

  V hoteli Bôrik v Bratislave 25. júna 2019 sa uskutočnila odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2019

  24.06.2019

 • Cena Jozefa Murgaša

  Za rok 2018 nebola udelená žiadna cena Jozefa Murgaša

  02.05.2019

 • Telekomunikačné stavby XI

  Seminár "Telekomunikačné stavby XI"

  05.12.2018

 • Valné zhromaždenie 2018

  Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov CTF v priestoroch spol. O2 Slovakia v Bratislave

  22.11.2018

 • iDEME 2018

  Vo štvrtok 28. júna 2018 v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila sa odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2018

  29.05.2018

 • NoTeS 2018

  NoTeS 2018- -XII. ročník medzinárodnej konferencie, Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR

  25.05.2018

 • Cena Jozefa Murgaša

  Včlenenie Inžinierskej ceny do Ceny Jozefa Murgaša

  28.03.2018

 • Valné zhromaždenie CTF 2017

  Valné zhromaždenie CTF 2017

  23.11.2017

 • ICETA 2017

  15. ročník medzinárodnej konferencie o eLearningových technológiách a ich aplikáciách

  30.10.2017

 • IT GALA 2017 - víťazné ocenenia

  IT nominácie 2017, IT Gala -výročné podujatie IT priemyslu v SR, 12. október 2017, Stará tržnica, Bratislava

  10.10.2017

 • Telekomunikačné stavby X

  10. ročník odborného semináru "Telekomunikačné stavby 10" sa uskutočnil 4. októbra 2017 vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici.

  05.10.2017

 • IDEME Bratislava´17

  22. júna 2017 v hoteli Bratislava sa uskutočnila odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2017

  14.07.2017

 • NoTeS '17

  Jedenásty ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR - NoTeS 2017 sa uskutočnil 14. júna 2017 v Prahe v priestoroch Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávke 5.

  13.07.2017

 • 20.výročie - Fórum pre komunikačné technológie

  Dňa 27.apríla 2017 sa uskutočnila slávnostná recepcia v hoteli Bratislava

  27.04.2017

 • Valné zhromaždenie CTF 2016

  Dňa 30.novembra 2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Fórum pre komunikačné technológie v priestoroch člena asociácie O2 Slovakia.

  06.12.2016

 • Inžinierska cena 2016 - odovzdávanie cien

  V školskom roku 2015/2016 uskutočnil sa III. ročník súťaže Inžinierska cena 2016, celoštátnej ceny za najlepšiu diplomovú prácu fakúlt a univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií inžinierskeho štúdia.

  18.10.2016

 • Telekomunikačné stavby IX

  Telekomunikačné stavby IX - 5.10.2016 sa uskutočnil IX. ročník semináru Telekomunikačné stavby v hoteli Bratislava

  09.09.2016

 • 110.výročie oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému

  Z príležitosti 110. výročia oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému uskutočnilo sa 20.novembra 2015 v Tajove odhalenie modelu Murgašovho anténového systému.

  20.11.2015