Posledné aktuality

 • Dopad na kvalitu života bez mobilných sietí

  Článok o snahách niektorých miest obmedzovať výstavbu mobilných sietí čo má vplyv na zníženia kvality života /Obecné noviny - 2.4.2019/

  28.08.2020

 • Mobilné rádiokomunikácie - informačná kampaň

  Takmer všetci ľudia používajú mobilný telefón. Stalo sa už samozrejmosťou, že ľudia sú na cestách dosiahnuteľní alebo surfujú po internete. Prostredníctvom technickej podpory možno mobilné telefóny používať na mnohých miestach, napríklad

  20.08.2020

 • Stanovisko CTF na tému vplyvu sietí 5G na zdravie človeka

  Stanovisko vysvetľuje ako budú 5G siete fungovať na Slovensku a prečo ich fungovanie neohrozuje zdravie obyvateľstva. 5G siete sú v SR definované ako „New Radio,“a budú sa používať len na frekvenciách do 6GHz, ich vplyv na zdravie je plne preskúmaný.

  12.08.2020

Kontakt