11.09.2023

S veľkým smútkom  oznamujeme, že po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil Doc. Ing. František Jakab PhD., jeden so zakladajúcich členov Združenia ATM v SR, neskôr Fóra pre komunikačné technológie, od roku 1998 vedúci Technicko aplikačnej sekcie CTF a člen predsedníctva CTF.

Bol našim významný členom  a má veľké zásluhy na všetkom, čo sme doteraz vykonali.

Vzdávame mu úctu a veľkú vďaku !

Nikdy na neho nezabudneme !

Česť jeho pamiatke !

_____________________________________________________

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční .septmebra 11.septembra 2023 o 14.00 hod v Dome smútku vo Vyšnej Myšli s následnou zádušnou sv.omšou v kostole Sedembolestnej Pany Márie.

Dakujeme za všetko a nezabudneme !