18.09.2023

Na zasadnutí podľa Program_VZ_CTF_2023 boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity združenia CTF za rok 2022, aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne bol schválený  plán činnosti LS a TAS a finančný plán na rok 2023.  Uznesenie_VZ_CTF_2023.

Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z 10-tich členov:

  • Ing. Ján Šebo, čestný člen, predseda
  • Mgr. Júlia Steinerová, Slovak Telekom, podpredseda, vedúca LS
  • Ing.  Ján Tuška, VÚS Banská Bystrica, podpredseda
  • Doc. František Jakab, FEI TU Košice, vedúci TAS
  • Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko, tajomník 
  • prof. Ivan Baroňák, čestný člen
  • Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko
  • Prof. Milan Dado, FEIT Žilinská univerzita
  • JUDr. Jana Dráčová, SITEL
  • Ing. Ivan Leščák, SWAN