07.02.2024

Na zasadnutí podľa  Programu_VZ_CTF_2024 budú schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity združenia CTF za rok 2023, aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne bude schválený plán činnosti na rok 2024 a finančný plán na rok 2024 vrátane výšky členského podľa I.dodatku stanov CTF. Bude zvolené predsedníctvo CTF na rok 2024.