28.02.2024

Na zasadnutí podľa  Programu_VZ_CTF_2024 boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity združenia CTF za rok 2023, aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne bol schválený plán činnosti na rok 2024 a finančný plán na rok 2024. Uznesenie_VZ CTF_2024.

Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z 10-tich členov:

  • Ing. Ján Šebo, čestný člen, predseda
  • Mgr. Júlia Steinerová, Slovak Telekom, podpredseda
  • Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko, podpredseda
  • Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko, tajomník 
  • Prof. Ivan Baroňák, čestný člen
  • Prof. Milan Dado, FEIT Žilinská univerzita
  • JUDr. Jana Dráčová, SITEL
  • Ing. Ivan Leščák, SWAN
  • Ing.  Juraj Chrenko, VÚS Banská Bystrica
  • Ing. Tomáš Slávik, Železnice Slovenskej republiky