Vyhlásenie

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2017. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku. Bližšie informácie o súťaži, prihlášky pre študentov, absolventov  a mladých vedeckých pracovníkov sú dostupné na www.vus.sk/ses .

Inžinierska cena sa začlenila do súťaže Cena Jozefa Murgaša

Na základe  Uznesenia VZ CTF /22.11.2017/  zrušila sa súťaž Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti informatiky a telekomunikácií. Táto cena sa začlenila do existujúcej súťaže Cena Jozefa Murgaša .Fórum pre komunikačné technológie (CTF), ITAS a PC Revue zriadili  INŽINIERSKU CENU v roku 2013. Bola to celoštátna cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií. Cenu udeľovali jej zriaďovatelia  prostredníctvom odbornej poroty v danom akademickom roku. Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k  súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií. Odborným garantom Ceny sú vybraní zástupcovia Fóra pre komunikačné technológie (CTF). Cena sa udeľovala každoročne. Celkom prebehli 3 ročníky súťaže :

  • I. ročník - akademický rok 2013 / 2014  

  • II. ročník - akademický rok 2014 / 2015

  • III. ročník- akademický rok 2015 / 2016

V akademickom roku 2016/2017 nebolo žiadne vyhodnotenie súťaže, nakoľko v predchádzajúcom období došlo k zmene názorov zriadovateľovo podmienkach pokračovania inžinierskej ceny. Na základe týchto dvoch bodov boli na 5. predsedníctve CTF v decembri 2017 prerokované návrhy, z ktorých sa vybral najvhodnejší návrh a riešenie pre ďalšie pokračovanie inžinierskej ceny v nadchádajúcom období. V marci 2018 uskutočnilo sa  stretnutie so zriadovateľmi Ceny Jozefa Murgaša a to s MDV SR a SES za účelom návrhu fúzie inžinierskej ceny do Ceny Jozefa Murgaša. Výsledkom rokovania je začlenenie súťaže Inžinierska cena  do súťaže Cena Jozefa Murgaša.