Patenty Jozefa Murgaša registrované v USA (1904 - 1911) pod reg.číslami:

 • 759 825„Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu”
 • 759 826 „Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou”
 • 876 383 „Zariadenie na výrobu elektromagnetických vľn”
 • 917 103 „Výroba iskrových frekvencií zo zdroja prúdu bez prerušovačov”
 • 848 675 „Vlnomer”
 • 860 051 „Podzemná bezdrôtová telegrafia”
 • 848 676 „Elektrický transformátor”
 • 915 993 „Bezdrôtová telegrafia”
 • 917 104 „Detektor magnetických vľn”
 • 930 780 „Magnetický detektor”
 • 1196 969 “Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií zo striedavého prúdu”
 • 9 726 „Vylepšený vynález 1 196 969 reg. V USA” udelený v Anglicku v.r.1907
 • 1 001 975 „Prístroj na výrobu elektrických oscilácií”
 • l,034 739 „Naviják na rybársky prút”/1912/
 • Spolutvorca 2 vynálezov dôležitých vlastností týkajúcich sa elektrických oblúkových lámp/1910/


Patents

Jozef Murgaš patents registered in the U.S. (1904 - 1911) under registration number:

 • 759 825 "Apparatus for wireless telegraphy"
 • 759 826 "Method of transmitting messages by wireless telegraphy "
 • 876 383 "Equipment for the production of electromagnetic waves"
 • 917 103 "Manufacture of spark frequency from the stream source without interrupters"
 • 848 675 "Wavemeter"
 • 860 051 "Underground wireless telegraphy"
 • 848 676 "Electrical transformer"
 • 915 993 "Wireless telegraphy"
 • 917 104 "Magnetic wave detector"
 • 930 780 "Magnetic detector"
 • 1196 969 "Method and apparatus for producing electrical oscillations of the AC"
 • 9 726 "Improved invention 1 196 969 reg. in the U.S., "awarded in England in 1907
 • 1 001 975 "Apparatus for producing electrical oscillations"
 • l, 034 739 "Reel for fishing rod "/ 1912 /
 • Co-creator of 2 inventions related to important characteristics of electric arc lamps/1910 /