Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov  CTF v priestoroch spol. SWAN v Eurovea City v Bratislave. 

Na zasadnutí boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity združenia CTF za rok 2019 , aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne bolo schválené  plán činnosti LS, TAS,  finančný plán na rok 2020, Uznesenie_VZ_CTF_2019 . Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z 10-tich členov  :

  • Ing. Ján Šebo, TelTemp, predseda
  • Mgr. Júlia Steinerová, Slovak Telekom, podpredseda a vedúca LS
  • Ing.  Juraj Oravec, VÚS Banská Bystrica, podpredseda
  • Doc. František Jakab, FEI TU Košice, vedúci TAS
  • Ing. Ľubomír Kleskeň, SUPTEL, tajomník
  • prof. Ivan Baroňák, čestný člen
  • Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko, člen
  • Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko, člen
  • JUDr. Jana Dráčová, SITEL, člen

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Plan_činnosti_CTF_2020