Dňa 26.11.2020 sa uskutočnilo online riadne VZ_2020_program členov  CTF. 

Na zasadnutí boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity združenia CTF za rok 2020 , aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne bolo schválené  plán činnosti LS, TAS,  finančný plán na rok 2020, Uznesenie_VZ_CTF_2020_schvalené .  Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z 10-tich členov  :

  • Ing. Ján Šebo, TelTemp, predseda
  • Mgr. Júlia Steinerová, Slovak Telekom, podpredseda, vedúca LS
  • Ing.  Juraj Oravec, VÚS Banská Bystrica, podpredseda
  • Doc. František Jakab, FEI TU Košice, vedúci TAS
  • Ing. Ľubomír Kleskeň, SUPTEL, tajomník
  • prof. Ivan Baroňák, čestný člen
  • Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko, 
  • Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko, 
  • JUDr. Jana Dráčová, SITEL, 
  • Vojtech Nagy, SWAN Mobile,

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

 Plan_činnosti_CTF_2021