29.05.2018

Vo štvrtok 28. júna 2018  v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila sa odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2018 (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorú tradične organizovalo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Išlo už o 11. ročník podujatia, ktorého spoluorganizátorom bol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na konferencii bolo  vyše 100 účastníkov, predovšetkým z verejného sektora. Podujatie bolo venované štyrom základným témam:

  • eGovernment
  • kybernetická bezpečnost a GDPR
  • Smart Cities and Smart Regions
  • Broadband

Záštitu nad konferenciou iDEME 2018 prevzal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Striebornými partnermi konferencie bola slovenská spoločnost Aliter Technologies a FORTINET. Partnermi podujatia boli spoločnosti ANTIK Technology, Asseco Central Europe, Cisco Systems, Red Hat CEE, SAP Slovensko. Sponzormi boli DITEC a QBSW. Vystavovatelom bolo IT školiace stredisko GOPAS. Obsahovými a mediálnymi partnermi boli Fórum pre komunikačné technológie (CTF), magazín PC REVUE, Tlačová agentúra SITA a Výskumný ústav spojov Banská Bystrica (VÚS). 

Presný program konferencie a viac informácií o predchádzajúcich ročníkoch konferencie iDEME nájdete tiež na stránke www.ideme.net

Program iDEME_2018