25.05.2018

Dňa 7. júna 2018 uskutočnila sa medzinárodná konferencia NoTeS 2018 v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici. Bol to už XII. ročník tejto konferencie  Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR.

Bližšie informácie o konferencii sú uvedené na :

Pozvánka       Anotácie