22.11.2018

Valné zhromaždenie CTF 2018

Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov  CTF v priestoroch spol. O2 Slovakia  v Bratislave.

  program_2018

Na zasadnutí boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity asociácie CTF za rok 2018 ako aj aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne boli schválené plány aktivít a finančný plán a rok 2018 a úprava stanov. Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z týchto 10-tich členov predsedníctva:

  • Ing. Ján Šebo, TelTemp, predseda
  • Mgr. Júlia Steinerová, Slovak Telekom, podpredseda 
  • Ing.  Juraj Oravec, VÚS Banská Bystrica, podpredseda
  • Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko, vedúci LS
  • Doc. František Jakab, FEI TU Košice, vedúci TAS
  • Ing. Milan Herman, Towercom, tajomník
  • prof. Ivan Baroňák, čestný člen
  • Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko, člen
  • Ing-Ľubomír Kleskeň, SUPTEL, člen
  • Vojtech Nagy, Swan Mobile, členFotogaléria