28.03.2018

Na základe  Uznesenia VZ CTF /22.11.2017/  zrušila sa súťaž Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti informatiky a telekomunikácií. Táto cena sa začlenila do existujúcej súťaže

Cena Jozefa Murgaša

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2017. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku.

Bližšie informácie o súťaži, prihlášky pre študentov, absolventov  a mladých vedeckých pracovníkov sú dostupné na www.vus.sk/ses .