05.10.2017

Slovenská elektrotechnická spoločnosť v spolupráci s asociáciou Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili   10. ročník odborného semináru "Telekomunikačné stavby 10", ktorý sa uskutočnil 4.októbra 2017  vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici.

Hlavná téma semináru

Znižovanie nákladov na budovanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí

Cieľ a určenie seminára

Cieľom seminára bolo prezentovať a diskutovať prax a aktuálne problémy v procese výstavby vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí najmä z pohľadu platnej legislatívy a súvisiacich regulačných a iných relevantných opatrení. V programe seminára boli prezentované aj praktické skúsenosti z meraní elektromagnetického poľa v životnom prostredí.

Seminár bol určený najmä zástupcov územnej samosprávy, prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú infraštruktúru elektronických komunikačných sietí a ďalších záujemcov.

Program prednášok a bližšie informácie

http://www.ctf.sk/media/TS_X_04102017_pozvanka_2.pdf

http://www.ctf.sk/media/TS_X_BB_20171004_tlacova_sprava__2.pdf