30.10.2017

ICETA 2017
 
V dňoch 26. a 27. októbra  2017  uskutočnil sa 15. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2017 o eLearning - ových technológiách a ich aplikáciách. 
 
Konferencia sa konala vo Vysokých Tatrách, v Grandhoteli v Starom Smokovci.
Konferencia bola organizovaná v blízkej spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.
 
Jedným z partnerov konferencie bolo  Fórum pre komunikačné technológie.
 
Bližšie informácie sú na: http://www.iceta.sk/