20.11.2015

Z príležitosti 110. výročia oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému uskutočnilo sa 20.novembra 2015 v Tajove odhalenie modelu Murgašovho anténového systému, prostredníctvom ktorého vykonal bezdrôtový rádiový prenos nad zemským povrchom z Wilkes Barre do Scrantonu, USA v štáte Pensylvánia 23. novembra 1905.

Na základe svojho vynálezu uskutočnil Murgaš následne prvý bezdrôtový prenos ľudskej reči v histórii ľudstva. Akcia sa konala z iniciatívy Klubu Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského v súčinnosti s obcou Tajov a Centrom vedecko-technických informácií SR za podpory CTF a za prítomnosti pozvaných hostí a médií.Fotogaléria