27.11.2021

Dakujeme predsedníctvu, všetkým našim členom a priaznivcom našej činnosti za aktívnu spoluprácu v roku 2021. Všetkým prajeme štastné a spokojné prežitie Vianočných sviatkov.

V Novom roku 2022 Vám prajeme veľa zdravia a energie na náročné úlohy, ktoré nás čakajú v nastávajúcom období.

Obdobie za nami bolo poznačené  pandémiou, ktorú ste si všetci zažili. Museli sme všetci pracovať a existovať v oveľa ťažších podmienkach, na aké sme boli zvyknutí po iné roky.

O čo obtiažnejšia to bolo, o to sa  posunulo naše dianie do inej dimenzie, na akú sme boli predtým zvyknutí.  Online prístup v praktickom živote nás posunul ďalej k progresu, ktorý sa snažíme postupne uvádzať do praxe v našej už takmer 25 ročnej histórii.

To nás prinútilo tiež zamyslieť sa nad našou činnosťou, diskutovať a pripraviť návrh na zásadnú zmenu fungovania a na náčrt novej stratégie činnosti CTF. Všetci  členovia budú mať dosť času vyjadriť sa k tomu prostredníctvom dotazníka v januári 2022. Podľa odozvy všetkých členov pripravíme návrh na ďalšie smerovanie CTF. Definitívne rozhodnutie  k tomu zaujme Valné zhromaždenie koncom januára 2022, alebo začiatkom februára 2022.