24.06.2019

Konferencia iDEME Bratislava ’19 sa uskutočnila 25. júna 2019 v Hoteli Bôrik v Bratislave.

Konferenciu iDEME Bratislava ’19 pripravilo OZ Partnerstvá pre prosperitu s cieľom  predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť bola venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ.

 •  Tematické okruhy

  1. Stratégia a financovanie eGovernmentu
  2. Implementácia PO7 OPII projektov
  3. Elektronické služby štátnej správy a samosprávy
  4. Infraštruktúra IKT a Broadband
  5. Kybernetická bezpečnost
  6. Smart Cities a Smart Regions
  7. Verejné obstarávanie IT projektov

Bližšie informácie na : http://p3.sk/ideme-2019/