14.07.2017

Vo štvrtok 22. júna 2017 sa v hoteli Bratislava v bratislavskej miestnej časti Ružinov uskutočnila odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2017 (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorú tradične organizuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Išlo už o 10. ročník podujatia, ktorého sa aj teraz zúčastnilo  200 návštevníkov predovšetkým z verejného sektora. Podujatie bolo tento rok venované štyrom základným okruhom: eGovernment, kybernetická bezpečnosť a cloud, Smart Cities a legislatíva, predovšetkým ochrana osobných údajov a európske nariadenie o GDPR.

            Podľa prezidenta PPP Milana Ištvána konferencia iDEME 2017 prinesla aktuálne pohľady na budovanie elektronických služieb verejnej správy na Slovensku, trištvrte roka po schválení novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS), v čase schvaľovania novely zákona o eGovernmente a či úplne nového zákona o kybernetickej bezpečnosti. Veľký záujem bol podľa prezidenta PPP aj o tému inteligentých miest (Smart Cities), keďže je čoraz viac atraktívnou aj pre slovenské samosprávy a tie majú záujem o sledovanie svetových trendov a výmenu skúseností s realizáciou modernizačných projektov. V tejto oblasti bola venovaná pozornosť aj téme využitia priestorových dát a Registra priestorových informácií. Na konferencii bola predstavená aj Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát a ich zverejňovanie (data.gov.sk).

Záštitu nad konferenciou iDEME 2017 prevzal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Strieborným partnerom konferencie bola slovenská spoločnosť Aliter Technologies. Partnermi podujatia boli spoločnosti Asseco Central Europe, Disig, Oracle Slovensko, Red Hat CEE, Sevitech, SAP Slovensko. Sponzormi konferencie boli firmy CORAgeo a QBSW. Vystavovateľom bola Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Obsahovými a mediálnymi partnermi boli Fórum pre komunikačné technológie (CTF), magazín PC REVUE, Tlačová agentúra SITA a Výskumný ústav spojov Banská Bystrica (VÚS).

Presný program konferencie a viac informácií o predchádzajúcich ročníkoch konferencie iDEME nájdete na stránke www.ideme.net., kde sú zverejnené aj všetky prezentácie. Videoprezentácie sú zverejnená na stránkach www.youtube.com.