18.10.2016

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnil  III. ročník súťaže Inžinierska cena 2016, celoštátnej ceny za najlepšiu diplomovú prácu fakúlt a univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií inžinierskeho štúdia v súčinnosti s asociáciou ITAS a PC Revue.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie Inžinierskej ceny bolo 17.10.2016 na večernom programe 1.dňa konferencie Digital Europe, na akcii v rámci predsedníctva SR v EÚ, ktorá  bola v priestoroch konferencie hoteli Hilton Bratislava. Tam boli 18.10.2016 vystavané postery víťazných prác v angličtine. Na škodu veci je, že slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnil len jeden zo 4-och ocenených.

http://www.ctf.sk/media/Tlačová_správa_Inž_cena__2016_1.pdfFotogaléria