05.12.2018

Dňa 3.októbra 2018  sa uskutočnil v hoteli Bratislava 11. ročník odborného semináru

Telekomunikačné stavby XI

Organizátor : Fórum pre komunikačné technológie

za účasti partnerov:

  •    Partnerstvá pre prosperitu
  •    Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Témy seminára :

  • Gigabitová spoločnosť a ciele EÚ pre Broadband po roku 2025
  • Štúdie uskutočniteľnosti z OPII, PO 7
  • Projekt WiFi pre Teba  / OPII,  PO 7/
  • Komplexne o JIM /jednotné informačné  miesto/ 
  • Identifikácia problémových obcí v SR na pripojenie k internetu  
  • Aktuálny stav prípravy zákonov pre výstavbu a územný plán
  • Procesy výstavby mobilných sietí a limity žiarenia v krajinách EÚ

Prezentácie 

        1 Gigabit_society_ADL.pdf

       2_Grantove_projekty_z_OPII_RU.pdf

       3_Wifi_pre_Teba.pdf

       4_Zákony_o_výstavbe_a_UP.pdf

       5_JIM.pdf

       6_Proces_výstavby_BTS_a_limity_žiarenia_v_EU.pdf

        7_Indentifikacia_obci_pre_internet.pdf