23.11.2017

Valné zhromaždenie CTF 2017

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov  CTF v priestoroch spol. Energotel, a.s. na Miletičovej 7 v Bratislave. Okrem členov boli prítomní aj zástupcovia MDV SR, SES a prezident asociácie PPP. program,   priebeh

Na zasadnutí boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity asociácie CTF za rok 2017 ako aj aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne boli schválené plány aktivít a finančný plán a rok 2018. Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z týchto 9-tich členov predsedníctva:

  • Ing. Ján Šebo, TelTemp, predseda
  • Mgr. Júlia Steinerová, Slovak Telekom, podpredseda a vedúca LS
  • Ing.  Juraj Oravec, VÚS Banská Bystrica, podpredseda
  • Doc. František Jakab, FEI TU Košice, vedúci TAS
  • Ing. Milan Herman, Towercom, tajomník
  • prof. Ivan Baroňák, Ústav MIKT FEI STU, člen
  • Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko, člen
  • Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko, člen
  • Ing-Ľubomír Kleskeň, SUPTEL, členFotogaléria