29.11.2019

Valné zhromaždenie CTF 2019

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov  CTF v priestoroch spol.SWAN v Eurovea City Bratislave. program_2019

Na zasadnutí boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity asociácie CTF za rok 2019 ako aj aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne boli schválené plány aktivít a finančný plán a rok 2020. Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z týchto 10-tich členov predsedníctva:

  • Ing. Ján Šebo, TelTemp, predseda
  • Mgr. Júlia Steinerová, Slovak Telekom, podpredseda a vedúca LS
  • Ing.  Juraj Oravec, VÚS Banská Bystrica, podpredseda
  • Doc. František Jakab, FEI TU Košice, vedúci TAS
  • Ing. Ľubomír Kleskeň, SUPTEL, tajomník
  • prof. Ivan Baroňák, čestný člen
  • Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko, člen
  • Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko, člen
  • JUDr. Jana Dráčová, SITEL, člen


Fotogaléria