09.09.2016

5.10.2016 sa uskutočnil IX ročník semináru Telekomunikačné stavby, ktorý dlhodobo patrí medzi významné podujatia k naplnaniu cielov Digitálnej agendy Europy   2014 -2020, najmä v oblasti aktivit na odstraňovanie barier pri výstavbe sietí elektronických komunikácií. Aj tento ročník načrtol cesty, ktorými sa treba uberať a ako spolupracovať navzájom medzi telekomunikačnými operátormi, územnou samosprávou a štátnou správou. Škoda je, že zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na tomto seminári chýbali.  

http://www.ctf.sk/media/letačik_program_TS9_V.5_5.pdf

Prednášky

http://www.ctf.sk/media/Ištvan_OPII_2014_2020_TS_IX_2016_3.pdf

http://www.ctf.sk/media/Podhorsky_700_MHz_TS_IX_2016.pdf

http://www.ctf.sk/media/Steinerova_verejný_záujem_TS_IX.pdf

http://www.ctf.sk/media/Sebo_NGN_v_EU_TS_IX_2016_X.pdf

http://www.ctf.sk/media/Murin_BCO_TS_IX_2016.pdf

http://www.ctf.sk/media/Blaas_Antik_vidiek_TS_IX_2016.pdfFotogaléria