Ev.č.P 21

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava


ŽELEZNIČNÉ TELEKOMUNIKÁCIE

Kováčska 3, 832 06 Bratislava

zt@zsr.sk

www.zt.sk

+421 2 2029 5310

Železničné telekomunikácie Bratislava (ďalej len ŽT) sú najväčšou vnútornou organizačnou jednotkou ŽSR so zápisom v OR SR poskytujúcou širokú paletu služieb z oblastí informatiky a telekomunikácií so zmluvne garantovanými parametrami kvality.

V poskytovaní služieb sa ŽT opierajú o odborné know–how, moderné technológie, viac ako 150 ročné skúsenosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, ale najmä o zmodernizované dátové centrá (TIER III, TIER II+) a vlastnú zálohovanú optickú sieť, ktorá sa tiahne po celom území Slovenska s pripojením peeringových centier SIX, Sitel a prirodzene na zahraničných partnerov vo všetkých susedných krajinách.

ŽT vlastnia certifikát pre systém manažérstva podľa normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016, udelený firmou EUROCERT na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.