Železiarne Podbrezová a.s. 

Člen vyradený  z evidencie  na základe vlastnej žiadosti zo dňa 22.01.2020 v zmysle čl. 9.2.3 stanov CTF .

Dakujeme za celú doterajšiu výbornú dlhoročnú spoluprácu.