Ev. č. P 01

TelTemp spol. s r.o.

Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava


Spoločnosť TelTemp je už  25 rokov etablovaná na slovenskom telekomunikačnom trhu. Vyše 20 rokov pôsobila najmä v oblasti príprav telekomunikačných stavieb a sietí elektronických komunikácií a zaoberala sa    projektovaním a inžinierskou činnosťou pre  optické siete a pre pevné aj mobilné bezdrôtové siete.

V konzultačnej činnosti má spoločnosť TelTemp s.r.o. nadobudnuté skúsenosti pri tvorbe náročných štúdií v oblasti analýz, rozvoja a prognóz na telekomunikačnom trhu, stratégie a obchodných plánov. Vypracovali sme štúdie pre Slovak Telekom, Železnice Slovenskej republiky, Energotel, Transpetrol, SPP, Slovanet  a mnoho ďalších. V kooperácií s inými subjektami vypracovali sme štúdie uskutočniteľnosti pre niektoré orgány vlády SR a ministerstvá. V rokoch 2005 a 2006 spoločnosť   TelTemp vypracovala  štúdiu realizovateľnosti pre Ministerstvo dopravy  „Efektívne využívanie elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát väčšinový podiel“. V rokoch 2007 - 2008 to bola spolupráca so spoločnosťou Ericsson na projektoch Integrovaného záchranného systému 112 pre Ministerstvo vnútra.

V období rokov 2008 až 2010  spoločnosť TelTemp sa  významne podieľala na tvorbe dokumentov a štúdií pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre operačný program Informatizácia spoločnosti na zvýšenie prístupnosti pre širokopásmový internet. Od roku 2011 sa spoločnosť TelTemp podieľala na príprave štúdií pre národné projekty  na implementáciu širokopásmového prístupu na internet v rámci  operačného programu OPIS PO3 a operačného programu  integrovaná infraštruktúra OPII, PO7.

V roku 2016 uzatvorila spol. TelTemp zmluvu s DG REGIO Európskej komisie,  na základe ktorej Ing. Ján Šebo pôsobil v r. 2016  a 2017 ako externý expert v príprave procesu dotácií EÚ pre vysokorýchlostný internet v Českej republike.

Od roku 2011 spol. TelTemp v súčinnosti so spoločnosťou Alcatel Lucent, neskôr NOKIA, riadi prípravu kvality dodávok projektovej dokumentácie pre dátový a komunikačný systém pre JE Mochovce, blok 3, 4. V posledných rokoch spoločnosť TelTemp sa  venuje len konzultačnej činnosti a správe databázy antén vrátane  projektov antén  na streche SvF STU Bratislava.