Ev.č.P 23

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

www.telekom.sk


Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu.

Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. Na trh prináša medzinárodné poznatky, inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy.

Spoločnosť Slovak Telekom ponúka komplexné portfólio dátových a hlasových služieb. Vlastní a prevádzkuje rozsiahlu pevnú i mobilnú telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva takmer celé územie Slovenskej republiky. V oblasti pevnej siete systematicky investuje do najmodernejšej optickej infraštruktúry, prevádzkuje sieťovej generácie (NGN) a je najväčším poskytovateľom širokopásmového internetu v krajine.

Ako prvý multimediálny operátor ponúka digitálnu televíziu Magio prostredníctvompevných sietí a satelitnej technológie DVB-S2. V oblasti mobilnej komunikácie poskytuje prístup na internet prostredníctvom viacerých technológií vysokorýchlostného prenosu dát - GPRS/EDGE, Wireless LAN (Wi-Fi), UMTS FDD/HSDPA/HSUPA,FLASH-OFDM a LTE.

Slovak Telekom ako prvý na Slovensku uviedol službu MMSspráv a produkt BlackBerry. Jej zákazníci majú k dispozícii roamingové službyv sieťach mobilných operátorov v destináciách celého sveta. Spoločnosťje považovaná za lídra v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v najnáročnejšomsegmente biznis zákazníkov, a to z hľadiska rozsahu služieb, ako aj ich kvality.

Podľa renomovanej štúdie spoločnosti Hewitt Associates sa spoločnosť radí k najlepším zamestnávateľom na Slovensku. Slovak Telekom je rešpektovaným adlhoročným lídrom v oblasti firemnej zodpovednosti a filantropie. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. je súčasťou nadnárodnej skupiny firiemDeutscheTelekom Group. Majoritným akcionárom Slovak Telekomu je spoločnosť CMobilB. V. s podielom 51 % akcií.

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34 % akcií a Fondnárodného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Konečnou materskou spoločnosťou Slovak Telekomu jespoločnosť Deutsche Telekom AG, ktorá ovláda spoločnosť CMobil B.V. prostred-níctvom spoločnosti T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH.

Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a jej dcérske spoločnosti Zoznam, s. r. o., Zoznam Mobile, s. r. o., Telekom Sec, s. r. o., Po-sAm, spol. s r. o. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o.