Ev.č. P 06

SITEL s.r.o.

Zemplínska 6,

040 01 Košice

Tel.: 055 / 674 99 44

Fax: 055 / 674 99 55

E-mail: sitel.ke@sitel.sk

www.sitel.sk


Spoločnosť SITEL s.r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1993, ponúka svojim klientom a partneromv oblasti telekomunikačnej výstavby a prevádzky špičkové produkty a riešenia.

Vďaka neustálej pozornosti, ktorú firma venuje zvyšovaniu profesionality svojich pracovníkov, sledovaniu a využívaniu najmodernejších technológií a partnerským obchodným vzťahom, dodávame široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o zákazníka.

Medzi firemné priority patrí okamžitá reakcia na prevádzkové potreby zákazníka, variabilita a operatívnosťv realizácii investičných akcií i priama zainteresovanosť všetkýchpracovníkov na kvalite vykonávaných prác a plnení termínov.Svoje aktivity SITEL s.r.o. priebežne rozvíja vo viacerých oblastiach - optické technológie a výstavba optických a metalickych trás, budovanie dátových sietí, satelitná abezdrôtová komunikácia, obchodné aktivity s produktami, využívanými v oblasti telekomunikačnej výstavby.

Spoločnosť prevádzkuje jediné neutrálne slovenské kolokačné centrum sitelpop i vlastnú metropolitnú optickú sieťsitelnet.

Spoločnosť SITEL s.r.o. nie je podporovaná zahraničným kapitálom a je spoľahlivým partnerom nielen zákazníkom, ale aj svojim viac ako sto zamestnancom