Ev.č.N 06

SANET

Vazovova 5,

812 69 Bratislava

Tel / fax.: 02/52498 094

E-mail: horvath@sanet.sk

www.sanet.sk


SANET je nezávisle občianske združenie, ktorého členovia sa dohodli na podmienkach, za akých si budú vzájomne poskytovať služby najväčšej globálnej počítačovej siete Internet.

Je neziskovou organizáciou, ktorej členovia na základe cenníka schváleného Valným zhromaždením SANET-u prispievajú na prevádzku siete. SANET nie je organizácia riadená Ministerstvom školstva SR. Ministerstvo školstva prispieva načinnosť SANET-u dotáciou za vysoké školy a univerzity.

Ostatné akademické a vedecko-výskumné organizácie za služby SANET-u platia podľa platného cenníka tak, ako ostatní komerční, resp.nekomerční členovia združenia SANET