Ing. Peter Čapkovič

člen predsedníctva

peter.capkovic@orange.sk


Vysokú školu absolvoval v roku 1990 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava odbor Technická kybernetika.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil v roku 1991 do spoločnosti EuroTel Bratislava, kde postupne až do roku 1996 pracoval na pozíciách operátora dátovej siete, manažéra pretechnickú podporu veľkých zákazníkov a manažéra pre vývo jproduktov dátovej siete. V roku 1996 nastúpil do spoločnosti BGS s.r.o. ako marketingový manažér. V rokoch 1996 až 1998 okrem prípravy marketingovej stratégie spoločnosti BGS, ktorá sa primárne orientovala na veľkých korporátnych a telekomunikačných klientov, podieľal sa na prípravevstupu nadnárodného telekomunikačného operátora GlobalOne - spoločného podnikuSprint, Deutsche Telekom a France Telecom - na slovenský trh.

V roku 1998, vzápätípo vzniku slovenského zastúpenia GlobalOne na Slovensku, nastúpil do spoločnostiGlobalOne na pozíciu manažéra podpory kľúčových klientov. V roku 2002 nastúpildo spoločnosti Orange Slovensko, kde pôsobí až dodnes. V spoločnosti Orange Slovensko postupne zodpovedal za produktový vývoj služieb pevných sietí pre firemnúklientelu až po strategické plánovanie a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí.

Do jeho pôsobnosti patrí aj príprava strategických analýz a vstupov pre oblasťvyužitia frekvenčného spektra, služieb s pridanou hodnotou pre oblasťzdravotníctvaa cloud computingu. V rokoch 2005 až 2006 pracoval v londýnskej centrále OrangeSA. kde bol zodpovedný za strategické plánovanie aanalýzu trhu firemných zákazníkov a jednotlivých trhov v celosvetovom rozsahu, ale najmä s detailným pohľadom nakrajiny s pôsobnosťou skupiny Orange.

Spoločnosť Orange Slovensko zatupujev rôznych organizáciách a projektoch – napr. PPP, OPIS PO3 - zameraných na rozvoj IKT služieb na Slovensku. V roku 1997 sa podieľal na vzniku ATM združenia (dneš-né CTF), kde následne pôsobil ako vedúci technickej sekcie.