Ing. Juraj Oravec

podpredseda

Dňa 21.02.2021 podľahol  zákernej chorobe COVID-19.

Česť jeho pamiatke !


Odišiel človek plný tvorivej sily, ktorého prínos je pre nás nenahraditeľný.

Nikdy naňho nezabudneme !

Vysokoškolské štúdium ukončil na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe v roku 1975 v odbore oznamovacia elektrotechnika, špecializácia videofrekvenčná technika.

V roku 1975 nastúpil do práce do Leteckých opravovní Banská Bystrica, kde pracoval ako vývojový pracovník. Od roku 1977 je zamestnaný vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici, postupne vdivíziách, resp. sekciách zaoberajúcich sa rádiokomunikačnou technikou.

Počas pôsobenia vo VÚS sa špecializoval na problematiku spracovania a distribúcie TV a rozhlasových signálov najmä prostredníctvom televíznych káblových rozvodov a pozemského vysielania a na problematiku frekvenčného plánovania.

V súčasnosti zastáva funkciu zástupcu generálneho riaditeľa pre rádiokomunikácie. Vzhľadom na svoje odborné zameranie je i vedúcim technickej sekcie Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (SAKT). Je tiež členom SCTE (UK) a členom Technickej komisie 80 „Rádiokomunikácie“ priSÚTN.

Je spoluautorom STN 36 7211 “Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov” a autorom približne 60 článkov uverejnených v odborných časopisoch (Telekomunikace,Sdělovací technika, Projektant,...) a v zborníkoch z konferencií a seminárov.

V roku 2014 na spoločenskom večere IT GALA bol ocenený za celoživotný prínos v oblasti telekomunikácií.