Mgr. Andrej Pellegrini

člen

nový člen predsedníctva

Popri štúdiu na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobil v spoločnosti DanubiaTel ako špecialista zmluvných procesov, v rámci čoho sa podieľal na poradenstve v oblasti procesných, administratívnych a technických aspektov zmluvných vzťahov. Po ukončení štúdia následne začal v uvedenej spoločnosti pôsobiť ako právnik.

Od roku 2021 pôsobí v spoločnosti DanubiaTel na pozícii vedúceho oddelenia pre reguláciu a externé vzťahy, kde je okrem iného zodpovedný za komunikáciu a vzťahy spoločnosti DanubiaTel s orgánmi štátnej správy, európskymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.