Ing. Ivan Leščák

člen predsedníctva

lescak@swan.sk

Po absolvovaní odboru Elektronické počítače – tvorba programových systémov na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave začal pracovať v SWH, softwarehouse spoločnosti Siemens v Bratislave ako manažér TCP/IP sietí. V roku 1995 bol spoluzakladateľom prvého slovenského komerčného poskytovateľa internetových služieb, EUnet Slovakia. Spoločnosť viedol ako výkonný a technický riaditeľ až do jej zlúčenia so spoločnosťou EuroWeb Slovakia v roku 2000, kde pokračoval ako riaditeľ rozvoja a technický riaditeľ. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia ako manažér pre produkty a stratégie, neskôr sa zaoberal problematikou regulácioe, systémami riadenia a informačnou bezpečnosťou. Spoločnosť GTS Slovakia neskôr pôsobila pod názvom BENESTRA a v roku 2019 sa zlúčila so spoločnosťou SWAN. Na súčasnej pozícii sa Ivan Leščák zaoberá problematikou regulácie elektronických komunikácií, informačnej a kybernetickej bezpečnosti.