Ev.č.N 04

Fakulta elektrotechniky a informatikyTechnickej univerzity Košice

Letná 9/A,

042 00 Košice

Tel: 055/6023213

Fax: 055/6330115

E-mail: jakab@ela.sk

www.tuke.sk


Vedecko-pedagogické pracovisko.

FEI má približne 2000 študentov denného štúdia vodboroch: technická kybernetika, výpočtová technika a informatika, rádioelektro-technika, silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika.

Ďalej má asi 140 študentov doktorandského štúdia