Ev.č. P 05

Energotel, a. s.

Miletičova 7,

821 08 Bratislava

Tel.: 02/573 85 511

Fax: 02/573 85 500

E-mail: ondrovic@energotel.sk

www.energotel.sk


Jeden z najvýznamnejších telekomunikačných operátorov na Slovensku, Energotel,a.s., poskytuje od roku 2000 svoje služby na trhu info-komunikačných služieb (ICT).

Akcionármi spoločnosti sú slovenské energetické spoločnosti – Západoslovenskáenergetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s.,Východoslovenská energetika, a.s.,Slovenské elektrárne, a.s., Transpetrol, a.s. a Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Spoločnosťdisponuje rozsiahlou sieťou optických káblov na území Slovenska a špecializuje sa na poskytovanie služieb na báze veľkoobchodu – výlučne pre iných telekomunikačných operátorov, štátnu správu a poskytovaním outsourcingových služieb.

Celková dĺžka optických káblov je viac ako 3500 km, počet bodov poskytovaniaslužby (PoP) je viac ako 200, pričom pokrývajú všetky krajské a okresné mestá Slovenskej republiky s prechodom do okolitých krajín.