Ev.č.P 26

DITEC, a.s.

Prievozská 7/C,

821 09 Bratislava

Tel.: 02/5822 2222

Fax: 02/5822 2777

E-mail:koci@ditec.sk

www.ditec.sk


DITEC, a.s. pôsobí predovšetkým ako systémový integrátor pri riešení rozsiahlych problematík z oblasti informačných systémov a počítačových sietí WAN a LAN.

Zabezpečuje dodávky a nasadzovanie výpočtovej techniky - pracovné stanice, serverya notebooky od popredných svetových výrobcov, vrátane ich dlhodobej servisne jpodpory.  Disponuje uceleným portfóliom technológií, ktoré umožňujú informácie uchovávať a efektívne spracovávať.

Ide najmä o databázové technológie (databázy pre menšie systémy, i rozsiahle databázy). Osobitné postavenie má v problematikách implementácie elektronického podpisu, budovania štruktúr PKI a realizácie bezpečných platieb cez Internet