Ev.č.P 12

WIRCOM GROUP s.r.o.

Nádražná 16

956 05 Radošina

Tel.: 0911 592 634

E-mail: servis@wircom.sk


Spoločnosť Wircom Group s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2014 v oblasti výstavby telekomunikačných stavieb ako sesterská spoločnosť spoločnosti Wircom s.r.o., ktorá už viac ako 15 rokov poskytuje internetové pripojenie tisíckam domácností v okrese Topoľčany a v priľahlých častiach okresov Nitra, Hlohovec a Partizánske.

Vlastní vysokokapacitnú chrbticovú sieť s vysokou dostupnosťou a najmodernejšie dátové centrum v okrese Topoľčany.