Ev.č.P 13

AVIS s.r.o.

Vašinova 30,

949 01 Nitra

Tel.: 037/6519584

Fax: 037/519587

E-mail: szabo@avistel.sk

www.avistel.sk


Spoločnosť je dodávateľom rádioreleových zariadení na budovanie privátnych sietí SDH a PDH.

Pre tieto zariadenia zabezpečuje montáž a servis.

Ďalej sa zaoberá prepojovaním počítačových sietí, pobočkových ústrední a prenosom TV signálov