Ev.č.P 04

ANECT a.s.

Jarošova 1,

831 03 Bratislava

Tel.: 02/32204 111

E-mail: anect@anect.com

www.anect.com/sk


Spoločnosťpôsobí na trhu od roku 1993. Má vyše 150 zamestnancov. Svoje kancelárie má v Prahe, Brne, Plzni a Bratislave.

Je popredným dodávateľom profesionálnych riešení z oblasti informačných a komunikačných technológií ANECT je preferovaným poskytovateľom a integrátorom služieb ICT, ktoré zákazníkom prinášajú zjednodušenie, inováciu a úžitok pripodpore ich podnikateľskýchaktivít.

Od svojho vzniku sa orientuje na komplexnédodávky v oblasti komunikač-ných systémov a výstavby počítačových sietí pre stredne veľkých a veľkých zákazníkov. Obsluhuje zákazníkov v celom regióne strednej Európy. Realizujeme riešenia uzákazníkov vo verejnom sektore, sektore finančných a telekomunikačných služieb, uvýznamných spoločností realizujúcich sa v oblasti výroby, médií a služieb.

Ponúkariadené služby, projektové riadenie, manažérske poradenstvo, integrácia produktov aslužieb, predaj a inštalácia vybraných technológií.