Vojtech Nagy

člen predsedníctva

Vojtech.Nagy@swan.sk


V oblasti telekomunikácií pôsobí od roku 1998, kedy nastúpil na pozíciu Produktového manažéra pre oblasť dátových služieb do spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti SWAN, a.s. na pozíciu Marketingového manažéra. Od roku 2007 sa venoval rozvoju produktového portfólia a integrácii akvirovaných menších providerov na pozícii Vedúci produktového oddelenia. V tomto čase sa zameral aj na rozvoj televíznych, internetových a hlasových služieb pre domácnosti riešených na FTTx sieťach. Aktívne sa spolupodieľal na získaní nových frekvenčných prídeloch v pásmach 1,8GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 26GHz a vzniku štvrtého mobilného operátora 4ka. Od roku 2015 zabezpečuje súlad s legislatívnymi normami a zákonmi na pozícii riaditeľ pre reguláciu, externé vzťahy a právne služby v spoločnostiach SWAN, a.s. a SWAN Mobile, a. s. Zároveň je členom dozornej rady v obidvoch spoločnostiach.