JUDr. Jana Dráčová

člen predsedníctva


Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1984, pracovala ako justičná čakateľka a neskôr po absolvovaní rigoróznej a sudcovskej  skúšky ako sudkyňa Mestského súdu v Košiciach. Po odchode do súkromnej praxe od roku 1991 až doposiaľ vykonáva advokátsku prax s krátkym prerušením pri výkone povolania s riadením malej súkromnej spoločnosti a neskôr  ako riaditeľka legislatívno- právneho odboru ÚGKK SR.

V súčasnosti sa zameriava na zastupovanie spoločnosti SITEL s.r.o. podnikajúcej v sektore telekomunikácií a lektorskú činnosť v oblasti katastra nehnuteľností a vecných práv.

Okrem odborných článkov bola autorkou komentára pre EPI v elektronickej podobe a spoluautorkou knižných vydaní prvého komentára katastrálneho zákona  s porovnaním úpravy v ČR, vydaného vydavateľstvom Čeněk v roku 2010, ako aj  komentára katastrálneho zákona vydaného vydavateľstvom EUROKÓDEX, s.r.o. v roku 2019.