Ing.Tomáš Slávik

člen predsedníctva

Slavik.Tomas@zsr.sk

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, začal pracovať v oblasti IT ako projektový koordinátor pre najväčšieho distribútora IT techniky ASBIS SK, kde viedol projekty elektronického obchodu obchodných partnerov spoločnosti . Po čase sa presunul ku produktovému manažmentu a obchodu čo ho priviedlo až ku pozícií obchodného riaditeľa SHARK Computers, kde zastrešoval komplexné obchodné činnosti spoločnosti. Svoje skúsenosti z privátneho prostredia premietol v štátnom podniku a pre ŽSR – Železničné telekomunikácie viedol oddelenie podpory predaja a po krátkom pôsobení ako projektový manažér pre veľké e-commerce systémy opäť pôsobí ako procesný manažér na ŽT. Aktuálne zastrešuje rôzne významné IT a non-IT projekty a je členom viacerých medzinárodných IT pracovných skupín.