Ing. Juraj Chrenko

Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Žilinskej univerzity so zameraním na telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo. Po ukončení štúdia v roku 2015 sa zamestnal vo Výskumnom ústave spojov, n.o.(VÚS), kde pôsobil ako výskumný a vývojový pracovník, neskôr ako projektový manažér a v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Divízie elektronických komunikácií. Špecializuje sa hlavne na oblasť frekvenčného manažmentu, mobilných komunikačných sietí a sietí IoT. Počas svojho pôsobenia vo VÚS sa podieľal na realizácii viacerých národných a medzinárodných projektov aplikovaného výskumu. Je zástupcom SR vo viacerých národných a medzinárodných pracovných skupinách zameraných na frekvenčný manažment a inteligentné siete a služby.