Ev. č.P 10

SWAN Mobile, a. s.

Landererova 12

811 09 Bratislava 

www.4ka.sk


SWAN MOBILE, A. S. patrí do portfólia slovenského telekomunikačného holdingu DanubiaTel, a. s., ktorý prevádzkuje 4-ku

4ka je štvrtý mobilný operátor na Slovensku. 4ka je expert na veľké objemy dát za výhodné ceny a jej paušály sú bez viazanosti. Poskytuje všetky služby celonárodného mobilného operátora a jej služby je možné každý mesiac ľubovoľne aktivovať alebo naopak prestať používať. 

4ka má svoju vlastnú celoslovenskú infraštruktúru, spravidla novšej generácie ako ostatní operátori. Slobodne dátovať rýchlosťou 4G alebo 3G tak môže už viac ako 95 % obyvateľov Slovenska.