Ev. č.P 10

SWAN a. s.

Landererova 12

811 09 Bratislava 

www.swan.sk


Spoločnosť SWAN  je významným slovenským telekomunikačným operátorom poskytujúcim širokú ponuku služieb pevných a mobilných sietí v SR pre domácnosti aj firemných zákazníkov. Komplexné portfólio služieb SWAN pozostáva z hlasových, dátových a internetových služieb, ICT riešení, služieb dátových centier,  cloudových a manažovaných služieb.

Služby mobilných sietí a služby pre domácnosti SWAN ponúka pod názvom 4ka. Vďaka inovatívnym riešeniam, ako sú technológie 4G a 5G, volania VoLTE a videohovory ViLTE patrí 4ka dlhodobo medzi technologických lídrov na slovenskom trhu.

Pre pripojenie v domácnosti 4ka ponúka okrem prístupu na internet aj služby prístupu k televíznym programom. Televíziu si  zákazník môže pozrieť aj z archívu či cez mobilnú aplikáciu. Okrem kvalitného obrazu a tematicky bohatej programovej štruktúry môžu domácnosti využiť rýchly internet či už cez optickú sieť, alebo vzduchom cez 4G a 5G siete.

SWAN disponuje rozsiahlou celoslovenskou sieťovou infraštruktúrou s priamym redundantným prepojením do najväčších európskych peeringových centier, širokou škálou technológií na budovanie prístupových sietí ako aj špičkovým dátovým centrom, kde prevádzkuje moderné cloudové a manažované služby.

 

SWAN, a.s. je súčasťou telekomunikačného holdingu DanubiaTel, a. s.