Ev. č.P 10

SWAN, a. s.

Borská 6,

841 04 Bratislava 4

Tel.:  02/35 000 100, Fax: 02/35 000 799

www.swan.sk


Spoločnosť SWAN, a.s., získala v tendri licenciu na 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz a v súčasnosti buduje plnohodnotnú mobilnú 4G sieť a profesionálne zázemie pre ponuku služieb 4G.

Celkovo plánuje SWAN do projektu mobilného operátora investovať až 100 miliónov EUR.

Telekomunikačný operátor SWAN poskytuje elektronické služby od roku 2000.Vybudoval vlastnú optickú sieť s európskymi parametrami a s počtom viac ako50 000 zákazníkov. Je tretím najväčším poskytovateľom internetu na Slovensku.

Pod značkou SWAN MULTIMEDIA poskytuje od roku 2007 služby triple-play (digitálnaTV, internet, pevná linka) pre bytových zákazníkov.

SWAN je súčasťou holdingu DanubiaTel, a. s., do portfólia ktorého patrí aj dátové centrum, softwarehouse a národný správca domén. Výstavbou mobilnej 4G siete sa SWAN stane operátorom sveľmi širokým spektrom služieb.