Ing. Pavol Lunter je zakladajúci člen, člen  predsedníctva v rokoch 1997 -2003 vo funkcii tajomník , člen predsedníctva v rokoch 2003 – 2004. V súčasnosti na dôchodku