Monika H Little je zakladajúci člen, vo funkcii podpredsedu predsedníctva v roku 1997. V súčasnosti žije v USA a pracuje v spoločnosti Aerospace and Defense Market Industry Manager at Keysight Technologies, Fort Collins, Co.