Tlačová správa

V roku 2015 pokračoval 2. ročník  ocenenia za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia pod názvom INŽINIERSKA CENA, ktorú v roku 2014 zriadili asociácia Fórum pre komunikačné technológie, asociácia ITASPC Revue.

Aj tohto roku  jej  predmetom je celoštátna cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií. Cena sa udeľuje každoročne. Za akademický rok 2014/2015 odborná porota z 10-tich prijatých prác udelila  4 ceny za  diplomové práce.

Víťaznú inžiniersku cenu za najlepšiu diplomovú prácu v roku 2015 udelila šesťčlenná porota za prácu:

  1. Aplikácia metód umelej inteligencie pri vytváraní agenta hrajúceho strategické hry v reálnom čase, autor  Ing. Martin Čertický  z Technickej univerzity Fakulta elektrotechnicky a informatiky  Košice

Ďalšie tri  čestné uznania udelila odborná porota v roku 2015 týmto diplomovým prácam:

  1. Rekonštrukcia riadiaceho systému pre dávkovací a baliaci nástroj cestovín, autor Ing. Dávid Kendi z Technickej univerzity Fakulta elektrotechnicky a informatiky  Košice
  2. Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť DUAL, autor Ing. Matej Perina  zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
  3. Platforma pre zabezpečenú komunikáciu, autor Ing. Martin Hošťák zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta elektrotechniky

Všetkým oceneným autorom, ktorými sú  Ing. Ing. Martin Čertický, Ing. Dávid Kendi, Ing. Matej Perina,  Ing. Martin Hošťák budú udelené finančné odmeny.

Zámerom udeľovania ceny je motivácia k  súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác  a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií.

Odborným garantom ocenenia sú vybraní zástupcovia Fóra pre komunikačné technológie. Organizačne a finančne ocenenie zabezpečuje asociácia ITAS.

Medializáciu ocenenia zabezpečuje PC REVUE.

Cena sa udeľuje každoročne. Udeľovanie cien za akademický rok 2014/2015 bola 1.októbra  na konferencii IT SUMIT 2015 v Bratislave.