Správy o činnosti Fóra pre komunikačné technológie:

Ročenka 2015 - PDF

Ročenka 2014 - PDF

Ročenka 2013 - PDF

Ročenka 2012 - PDF

Ročenka 2011 - PDF