• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR)

  • Asociácia poskytovateľov Internetu (API)

  • Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR)

  • Slovenská elektrotechnická spoločnosť

  • Asociácia Telekomunikačných operátorov (ATO)