Dňa 22.11.2017 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov  CTF v priestoroch spol. Energotel, a.s. na Miletičovej 7 v Bratislave. Okrem členov boli prítomní aj zástupcovia MDV SR Ing.Viliam Podhorský, JUdr.Michaela Jánošíková, SES Ing.Vladimír Murín  a prezident asociácie PPP Mgr. Milan Ištván. Títo hostia, s ktorými CTF aktívne dlhoročne spolupracuje, vystúpili v diskusii s podnetmi a návrhmi na vzájomnú spolurácu v ďalšom období na rok 2018. Vzhľadom k tomu že Ing. Murín ohlásil ukončenie aktivít v rámci sekcie, nakoľko odchádza do dôchodku, vedúca LS CTF mu v mene celej asociácie poďakovala za jeho dlhoročnú podnetnú prácu v tejto sekcii.

Na zasadnutí boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity asociácie CTF za rok 2017 , aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne bolo schválené uznesenie , plán aktivít na rok 2018, LS CTF  2018TAS CTF 2018,  finančný plán na rok 2018. Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z 9-tich členov predsedníctva.


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

http://www.ctf.sk/media/4_Plan_činnosti_CTF_2018.pdf