Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo riadne Valne zhromazdenie členov  CTF v priestoroch spol. O2 Slovakia v Bratislave. 

Na zasadnutí boli schválené dokumenty, ktoré zahrňovali aktivity asociácie CTF za rok 2018 , aktivity legislatívnej sekcie (LS) a sekcie technicko aplikačnej (TAS). Súčasne bolo schválené  plán činnosti LS, TAS, uznesenie_VZ , finančný plán na rok 2018. Na ďalšie obdobie bolo zvolené predsedníctvo CTF, ktoré pozostáva z 10-tich členov  Zoznam clenov predsedníctva na rok 2018


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

http://www.ctf.sk/media/4_Plan_činnosti_CTF_2019.pdf