Posledné aktuality

 • IDEME 2019

  V hoteli Bôrik v Bratislave 25. júna 2019 sa uskutočnila odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2019

  24.06.2019

 • Broadband - mobilné siete

  Tu nájdete brožúru o tom, ako fungujú mobilné siete a mobil a čo je známe o zdravotných rizikách

  07.06.2019

 • Cena Jozefa Murgaša

  Za rok 2018 nebola udelená žiadna cena Jozefa Murgaša

  02.05.2019

 • Telekomunikačné stavby XI

  Seminár "Telekomunikačné stavby XI"

  05.12.2018

 • Vlané zhromaždenie 2018

  Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie členov CTF v priestoroch spol. O2 Slovakia v Bratislave

  22.11.2018

 • iDEME 2018

  Vo štvrtok 28. júna 2018 v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila sa odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2018

  29.05.2018

 • NoTeS 2018

  NoTeS 2018- -XII. ročník medzinárodnej konferencie, Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR

  25.05.2018

 • Cena Jozefa Murgaša

  Včlenenie Inžinierskej ceny do Ceny Jozefa Murgaša

  28.03.2018

 • Valné zhromaždenie CTF 2017

  Valné zhromaždenie CTF 2017

  23.11.2017

 • ICETA 2017

  15. ročník medzinárodnej konferencie o eLearningových technológiách a ich aplikáciách

  30.10.2017

 • IT GALA 2017 - víťazné ocenenia

  IT nominácie 2017, IT Gala -výročné podujatie IT priemyslu v SR, 12. október 2017, Stará tržnica, Bratislava

  10.10.2017

 • Telekomunikačné stavby X

  10. ročník odborného semináru "Telekomunikačné stavby 10" sa uskutočnil 4. októbra 2017 vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici.

  05.10.2017

 • IDEME Bratislava´17

  22. júna 2017 v hoteli Bratislava sa uskutočnila odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2017

  14.07.2017

 • NoTeS '17

  Jedenásty ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR - NoTeS 2017 sa uskutočnil 14. júna 2017 v Prahe v priestoroch Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávke 5.

  13.07.2017

 • 20.výročie - Fórum pre komunikačné technológie

  Dňa 27.apríla 2017 sa uskutočnila slávnostná recepcia v hoteli Bratislava

  27.04.2017

 • Valné zhromaždenie CTF 2016

  Dňa 30.novembra 2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Fórum pre komunikačné technológie v priestoroch člena asociácie O2 Slovakia.

  06.12.2016

 • Inžinierska cena 2016 - odovzdávanie cien

  V školskom roku 2015/2016 uskutočnil sa III. ročník súťaže Inžinierska cena 2016, celoštátnej ceny za najlepšiu diplomovú prácu fakúlt a univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií inžinierskeho štúdia.

  18.10.2016

 • Telekomunikačné stavby IX

  Telekomunikačné stavby IX - 5.10.2016 sa uskutočnil IX. ročník semináru Telekomunikačné stavby v hoteli Bratislava

  09.09.2016

 • 110.výročie oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému

  Z príležitosti 110. výročia oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému uskutočnilo sa 20.novembra 2015 v Tajove odhalenie modelu Murgašovho anténového systému.

  20.11.2015