Posledné aktuality

 • NoTes 2016

  Konferencia NoTeS , Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica. SES člen ZSVTS a ČVSS a VÚS pripravujú pripravujú na 9.6.2016 konferenciu NoTes 16 "Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR"

  15.04.2016

 • ICETA 2015

  ICETA 2015 v dňoch 26.-27.11.2015 sa konal 13. ročníka medzinárodnej konferencia ICETA 2015 v úzkej spolupráci s IEEE a pod záštitou ministra ŠVVaŠ.

  26.11.2015

 • 110.výročie oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému

  Z príležitosti 110. výročia oficiálnej skúšky Murgašovho Tón systému uskutočnilo sa 20.novembra 2015 v Tajove odhalenie modelu Murgašovho anténového systému.

  20.11.2015

Kontakt